header banner
Default

Hoewel de angst voor een recessie voortduurt, bereikte de koers van Bitcoin zijn hoogste punt in 2023


BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, die je wellicht kent vanwege het aanvragen van een Spot Bitcoin ETF, maakt zich zorgen over de Amerikaanse economie. Volgens Wei Li, de hoofdstrateeg van BlackRock, zit de Amerikaanse economie namelijk in een recessie. Normaal gesproken spreken we van een recessie als de groei van het bruto binnenlands product (BBP) twee achtereenvolgende kwartalen negatief is.

Nu zit Amerika volgens Wei Li echter in een recessie vanwege twee achtereenvolgende kwartalen van negatieve groei voor het bruto binnenlands inkomen (BBI).

Wei Li post

Bitcoin-mining nu voor iedereen! ⚡⛏️ €500 korting via Crypto Insiders! Advertentie Rollman Mining

Zorgen om het BBI

VIDEO: How Likely is a Recession in 2024? | Quantitative Expert on Bitcoin, Crypto, Market Crash
Altcoin Daily

In haar publicatie op LinkedIn wijst Wei Li erop dat het BBP van de Verenigde Staten nog steeds op een relatief sterke economie wijst, terwijl de BBI data richting een recessie wijst. Hierin schrijft zij onder andere dat de werkloosheid niet meer het “traditionele signaal” is voor het bepalen van de gezondheid van de economie.

Wei Li post

Zo kan het in theorie dus voorkomen dat een economie in een recessie zit, zonder dat de werkloosheid (significant) toeneemt. Ook de Federal Reserve (de Amerikaanse centrale bank) lijkt zich zorgen te maken over de “discrepantie” tussen het BBP en het BBI, zo blijkt uit de FOMC Minutes van de rentevergadering van 14 juni.

“In hun discussie over de economische activiteit, wezen verschillende participanten erop dat de recente BBP-cijfers sterker waren dan verwacht, terwijl het BBI zwak is. Van degenen die wezen op deze discrepantie, suggereerden de meesten dat het economische momentum wellicht niet zo sterk is als het BBP ons laat geloven”, aldus de FOMC Minutes.

Advertisement

Zitten we in een recessie?

VIDEO: Bitcoin ETF Listing Imminent, but -15% CRASH Incoming? (NEW 2023 HIGH) | BTC Price Prediction
Trade Confident

De grote vraag is natuurlijk of de Amerikaanse economie in een recessie zit. Als we naar het reële bruto binnenlands inkomen (rBBI) kijken, dan is het antwoord: ja. In het vierde kwartaal van 2022 daalde deze met 3,3 procent en in het eerste kwartaal van 2023 met 1,8 procent. Daarmee hebben we technisch gezien een BBI-recessie te pakken.

real GDI

De bovenstaande grafiek toont dat iedere periode van negatieve BBI-groei tot en met de jaren 40 van de vorige eeuw uiteindelijk in een recessie resulteerde (grijze vlakken). Wat dat betreft zou het opvallend zijn als we die recessie ditmaal weten te omzeilen.

Het verschil tussen het BBP en het BBI is dat het BBP de focus legt op de productiezijde van de economie. Het meet de totale waarde van goederen en diensten die binnen een land worden geproduceerd, ongeacht wie de eigenaar is. Terwijl het BBI zich richt op de inkomenszijde van de economie. Het meet het totale inkomen dat wordt verdiend door de inwoners van een land, ongeacht waar het inkomen wordt verdiend.

Wat dat betreft kunnen we stellen dat de Amerikaanse economie in een recessie zit en dat we daar langzaam maar zeker de pijn van zullen voelen. De markt lijkt momenteel nog in een fase van euforie te zitten, waarin een groot deel van de investeerders lijkt te geloven dat de Federal Reserve erin zal slagen om de inflatie te temmen, zonder een recessie te veroorzaken. Dat is niet per se een bullish scenario voor bitcoin.

Sources


Article information

Author: Beverly Sparks

Last Updated: 1698801121

Views: 898

Rating: 3.6 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Beverly Sparks

Birthday: 2015-12-04

Address: 67725 Tamara Pine, Hornehaven, MI 94949

Phone: +4652551460710160

Job: Article Writer

Hobby: Sailing, Camping, Sculpting, Beekeeping, Beer Brewing, Fishing, Survival Skills

Introduction: My name is Beverly Sparks, I am a Colorful, venturesome, ingenious, unguarded, artistic, radiant, frank person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.