header banner
Default

Bewoners van een Indonesisch dorp zijn geschrokken van de voortdurende coronaspoken die hen binnendringen


Table of Contents

  Vrijwilligers Deri Setyawan en Septian Febriyanto zitten verkleed als spook op een bankje in Kepuh. — © REUTERS/AD

  Voor de bewoners van het Indonesische dorp Kepuh, op het eiland Java, blijkt het lastig om gehoor te geven aan de oproep om thuis te blijven. Zelfs de kans om het besmettelijke coronavirus op te lopen, jaagt mensen niet hun woningen in. ,,Ze willen niet anders gaan leven, dus is het moeilijk voor hen om thuis te blijven’’, zegt het dorpshoofd van het plaatsje. En dus gooien vrijwilligers het nu over een andere, spookachtige, boeg.

  Volgens dorpshoofd Priyadi zijn de inwoners onvoldoende op de hoogte over hoe ze het coronavirus kunnen indammen. Om het bewustzijn over het virus te vergroten gaan ’s nachts nu zogenoemde ‘pocongs’ op pad. Deze folkloristische spookpatrouilles, ook bekend als ‘sluiergeesten’, jagen de bewoners van Kepuh zodanig de stuipen op het lijf, dat ze zich wél netjes houden aan de overheidsadviezen. Een noodzakelijk kwaad, zo lijkt het, maar niet iedereen laat zich door het eeuwenoude bijgeloof afschrikken.

  ,,We wilden het anders aanpakken’’, zegt Anjar Pancaningtyas, aanvoerder van een lokale jongerenvereniging tegen persbureau Reuters. Die andere aanpak werd gevonden in de vorm van de pocongs, spookachtige figuren die gehuld in witte lijkdoeken, met gepoederde gezichten en zwartomrande ogen, nu de straten (on)veilig maken. De verschijningen zouden volgens legendes de ronddolende zielen van overledenen zijn. En de vrijwilligers hopen dat angst voor de wandelende lijkwades de dorpelingen binnenshuis houdt.

  Afschrikwekkend

  De ‘promotieactie’ van de jongeren werd opgezet met medewerking van de lokale politie. ,,De pocongs zijn angstaanjagend en hebben daardoor een afschrikwekkend effect’’, klinkt het. Jammer genoeg werkte de griezelactie, na een hoopgevend begin, juist averechts. In plaats van binnen te blijven, gingen mensen de straat op om een glimp van de verschijningen op te vangen. ,,Door de enorme belangstelling voor het initiatief op sociale media kwamen juist meer mensen naar buiten om de spoken te spotten’’, aldus Pancaningtyas.

  En dus veranderden de jongeren hun aanpak. Wie zich ’s avonds of ’s nachts toch op straat waagt, loopt kans besprongen te worden door de mysterieuze spookwezens. Terwijl de geschrokken nachtbrakers het op een lopen zetten, glijden de pocongs vanuit het maanlicht de duisternis weer in. En dat lijkt wel te werken. ,,Sinds de pocong verscheen, hebben ouders en kinderen hun huis niet meer verlaten”, vertelt dorpsbewoner Karno Supadmo. ,,Mensen komen niet meer samen of blijven op straat rondhangen na het avondgebed.’’

  In Indonesië zijn tot nu toe zo’n 4200 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. De besmettelijke longziekte heeft in het dichtbevolkte land 373 slachtoffers gemaakt, maar de angst bestaat dat dit aantal explosief zal stijgen. President Joko Widodo heeft de Indonesiërs gevraagd afstand te bewaren en op hun hygiëne te letten, maar wil niets weten van een lockdown. De universiteit van Indonesië becijferde dat, als er geen zwaardere maatregelen worden getroffen, er tegen mei sprake kan zijn van 1,5 miljoen infecties en 140.000 doden.

  Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

  Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

  Loading...

  Sources


  Article information

  Author: Kathy Baker

  Last Updated: 1704674882

  Views: 1259

  Rating: 4.4 / 5 (30 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Kathy Baker

  Birthday: 1996-04-05

  Address: 735 Reyes Crest Apt. 532, Shaneland, NY 88305

  Phone: +3561929530522031

  Job: Insurance Agent

  Hobby: Pottery, Telescope Building, Poker, Playing Chess, Traveling, Crochet, Archery

  Introduction: My name is Kathy Baker, I am a clever, candid, dazzling, vibrant, lively, spirited, Open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.