header banner
Default

Wie is Satoshi Nakamoto?


Table of Contents

  Satoshi Nakamoto 

  Satoshi Nakamoto is de pseudonieme naam van de persoon of groep van personen die de originele Bitcoin whitepaper in 2008 publiceerde en de eerste Bitcoin software in 2009 uitbracht. Er is veel speculatie over de identiteit van Satoshi Nakamoto, met verschillende theorieën die zijn opgesteld door zowel experts als amateurs in de crypto-gemeenschap. Hieronder zullen we enkele van de meest populaire theorieën bespreken.

  1. Dorian Nakamoto In 2014 beweerde journaliste Leah McGrath Goodman van Newsweek dat Satoshi Nakamoto de echte naam was van Dorian Nakamoto, een Japanse-Amerikaanse ingenieur uit Californië. Dorian ontkende echter sterk dat hij Satoshi was en een groot deel van de crypto-gemeenschap geloofde hem niet.
  2. Nick Szabo Nick Szabo is een computerwetenschapper, juridisch expert en cryptograaf die vaak wordt genoemd als mogelijke Satoshi Nakamoto. Szabo publiceerde in 1998 een werk genaamd "Bit Gold", wat als voorganger van Bitcoin beschouwd wordt. Szabo ontkent echter dat hij Satoshi is.
  3. Hal Finney Hal Finney was een ontwikkelaar en een vroege Bitcoin-gebruiker die vaak wordt genoemd als mogelijke Satoshi Nakamoto. Finney was een van de eerste mensen die Bitcoins ontving van Satoshi, en hij had ook contact met Satoshi via e-mail. Finney ontkende echter dat hij Satoshi was en stierf in 2014 aan de ziekte van ALS.
  4. een groep van personen Sommigen geloven dat Satoshi Nakamoto een groep van personen is in plaats van een enkele persoon. Dit zou verklaren waarom er zo weinig bekend is over Satoshi's identiteit en waarom de Bitcoin-ontwikkeling zo snel vooruitging.
  5. Craig Wright In 2016 beweerde de Australische ondernemer Craig Wright dat hij Satoshi Nakamoto was, maar zijn bewijs werd in twijfel getrokken door velen in de crypto-gemeenschap.

  Er zijn veel andere theorieën over wie Satoshi Nakamoto is, en de waarheid is waarschijnlijk dat we het nooit zullen weten. Satoshi heeft zich sinds de lancering van Bitcoin teruggetrokken uit de openbare arena en heeft geen openbare verklaringen gedaan over zijn of haar identiteit. Wat we wel weten is dat Satoshi een groot aantal Bitcoins heeft, die nooit zijn bewogen sinds de lancering. Dit maakt Satoshi's identiteit nog steeds een van de grootste mysteries in de crypto-wereld.


  Sources


  Article information

  Author: Amy Bruce

  Last Updated: 1698786361

  Views: 1073

  Rating: 3.8 / 5 (85 voted)

  Reviews: 85% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Amy Bruce

  Birthday: 1936-03-07

  Address: 2796 Teresa Causeway, West William, FL 01375

  Phone: +4354735089778498

  Job: Article Writer

  Hobby: Cooking, Yoga, DIY Electronics, Embroidery, Tea Brewing, Juggling, Photography

  Introduction: My name is Amy Bruce, I am a talented, artistic, enterprising, valuable, important, spirited, dazzling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.