header banner
Default

Waarschuwing voor nepnieuws na het mislukken van de Bitcoin ETF


Bitcoin-BTC

fake-news-bitcoin-ETF-SEC

Foto: Shutterstock/NOBUHIRO ASADA

Het is je de afgelopen dagen vast niet ontgaan. Het crypto nieuws platform Cointelegraph bracht verkeerd nieuws naar buiten over een goedkeuring van de langverwachte Bitcoin (BTC) Spot exchange-traded fund (ETF). De BTC koers steeg in korte tijd met 10%, om vervolgens weer te dalen toen het nieuws nep bleek. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) stuurde een bericht op X, het voormalige Twitter, om iedereen te waarschuwen over de betrouwbaarheid van informatie.

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Crypto fake news

VIDEO: Bitcoin ETF Fake News: Should you be Worried?
VirtualBacon

BlackRock weerlegde snel de onjuiste informatie, bevestigend dat hun aanvraag nog in behandeling was. Cointelegraph paste later hun artikel aan en bood excuses aan. De schade was helaas al gedaan waardoor er meer dan $180 miljoen aan liquidaties hadden plaatsgevonden in slechts 24 uur tijd. Het benadrukt maar weer eens de kwetsbaarheid van de cryptocurrency markt voor misleidende informatie.

Experts in de industrie merken op dat incidenten, zoals de verspreiding van onjuiste informatie, de SEC mogelijk alleen maar meer redenen geeft om aanvragen voor een ETF af te wijzen. Ondanks deze uitdagingen en de mogelijke negatieve impact van zulke incidenten, blijven sommige experts, zoals analisten van Bloomberg, optimistisch. Ze voorspellen dat er nog steeds een zeer hoge kans (90%) is dat een Bitcoin ETF tegen 10 januari 2024 goedkeuring zal krijgen van de SEC.

Advertisement

Verwachte stijging BTC koers

VIDEO: LEAKED: BlackRock to Launch Bitcoin ETF in October? (New Evidence)
Altcoin Daily

Een nieuw rapport van CryptoQuant wijst op het potentieel van bitcoin spot-ETF’s om ongeveer 155 miljard dollar aan nieuw kapitaal aan te trekken. Dergelijke ETF’s, nog in afwachting van goedkeuring door de SEC, worden door investeerders als superieur beschouwd vanwege lagere kosten. Het rapport suggereert dat de introductie van deze fondsen de totale marktwaarde van bitcoin met ongeveer 930 miljard dollar zou kunnen verhogen, wat bijna een verdrievoudiging zou zijn, en illustreert de markt’s responsiviteit op verhoogde vraag naar de gelimiteerde beschikbare bitcoins.

Sources


Article information

Author: Holly Wilson

Last Updated: 1698165604

Views: 868

Rating: 4.2 / 5 (98 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Holly Wilson

Birthday: 1984-11-21

Address: 54044 Daniel Mountain Apt. 641, Lake Melissashire, MO 15881

Phone: +4656439005769740

Job: Social Media Manager

Hobby: Playing Chess, Telescope Building, Table Tennis, Skateboarding, Surfing, Survival Skills, Hiking

Introduction: My name is Holly Wilson, I am a accomplished, enterprising, ingenious, Precious, transparent, resolved, steadfast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.