header banner
Default

Musk hala dünyanın en zengin adamıdır


Table of Contents

  Elon Musk, Tesla hisselerindeki keskin düşüşün ve Twitter'ı 44 milyara satın almasının ardından dünyanın en zengin insanı unvanını kısa süreliğine kaybetti.

  Lüks marka Lui Viton'un ana şirketi LVMH'nin CEO'su Arno 185,3 milyar dolarlık servetle 1. sıraya yükseldi.

  Musk'sa 20 dakikadan kısa sürede eski unvanını ele geçirdi. Eylül 2021'den bu yana Forbes listesinde ilk sırayı elinde tutan Musk'ın net serveti 185,7 milyar dolar.

  Musk, unvanı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan devraldı.

  FORBES'İN GERÇEK ZAMANLI DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİ

  Dünyanın en zengin insanı yine Musk - 1

  Sources


  Article information

  Author: Tara Baker

  Last Updated: 1698030004

  Views: 850

  Rating: 4.1 / 5 (119 voted)

  Reviews: 83% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Tara Baker

  Birthday: 2020-01-09

  Address: USS Green, FPO AE 96413

  Phone: +4549314839993853

  Job: Graphic Designer

  Hobby: Coffee Roasting, Sculpting, Golf, Chocolate Making, Kite Flying, Astronomy, Wine Tasting

  Introduction: My name is Tara Baker, I am a radiant, priceless, audacious, clever, unguarded, Colorful, steadfast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.