header banner
Default

Peynir Alerjisi Nedir? Neden Olur? Belirtileri Ve Tedavisi Nedir?


Peynir alerjisi, genellikle çocuklarda meydana gelir. Vücut bağışıklığının düşük olması nedeniyle meydana gelen bu alerjiye süt alerjisi de denilmektedir. Peynirde kullanılan bazı maddeler de alerjiye neden olur. Peynir altı suyunun veya kazein denilen maddenin neden olduğu alerjinin belirtileri ve tedavisi şu şekildedir.

Peynir Alerjisi Nedir?

Peynirde bulunan kazein ve peynir altı suyu yüksek protein içerir. İmmunglobilin E salgılayan proteinler alerjiye neden olur. Brie, gruyere ve kaşar peynirlerde bu durum sıklıkla görülmektedir. Histamin duyarlılığı bu peynirlerde fazla görülmektedir. Alerji en çok bebeklerde ve çocuklarda görülür. Alerji, vücudun peynirdeki fazla proteini ve proteinin salgıladığı enzimleri kabul etmemesi ile başlar.

Çocuklarda ve yaşlılarda daha çok görülen alerjik durumlar genellikle vücut direncinin az olduğu vücut yapısında kendini göstermektedir.

Peynir Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Alerjinin ana etken maddesi immunglobilin E enzimidir. Peynirin yapılışı esnasında kullanılan maddeler alerjiye neden olabilir. Hastanın süte alerjisi varsa her türlü peynir tüketiminde alerjik reaksiyonlar meydana gelecektir. Ancak sadece peynire alerji varsa katkı maddelerinin alerjiye neden olabileceği düşünülmelidir. Süt ürünlerinin tüketimi konusunda dikkatli olunmalıdır.

Peynir Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Peynir Alerjisi Belirtileri

Üretim esnasında kullanılan maddelerin veya sütün neden olduğu alerjik durumlarda ishal, kusma ve mide bulantısı ortaya çıkabilir. Bir yiyeceğin alerji oluşturması tüketimi esnasında kendini gösterir. Bir anlık tiksinti meydana getirir. Sindirim sistemi alerjiye neden olan maddelerden en çok etkilenen bölümdür.

Peynirin neden olduğu alerjide çocukların yanak ve burnunda kızarıklık meydana gelir. Göz bebeklerinde küçülmelerin yanı sıra hasta genellikle yorgun olur. Bütün peynirlere ve süte alerjisi olan kişiler hiç bir şekilde süt ürünleri tüketemez. Ancak peynirdeki katkı maddelerinden kaynaklanan bir alerjik durumsa bu durumda katkısız peynir denenmelidir.

Mide rahatsızlığı genellikle peynir tüketiminden 2 saat sonra ortaya çıkar. Mide bulantısıyla birlikte, kusma, ishal ve kabızlık gibi sorunlar ard arda meydana gelir. Mide bulantısı ve kusma tüketimden hemen sonra gerçekleşmesi gerekir.

Kurdeşen yani kaşıntılı kızarıklıklar en belirgin alerjik durumlardır. Anafilaktik şok da belirtiler arasında yer almaktadır. Anafilaktik şoka giren kişi bulantı, kasılma, hışırtı, dudakların şişmesi, solunum zorluğu, bilinç kaybı, kalp çarpıntısı ve cilt döküntüsü gibi durumlar ortaya çıkar. Bu durumda acile gidilmesi gereklidir.

Peynir Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Alerjik durumlarda dikkat edilmesi gereken konu tüketim konusudur. Sadece belli başlı peynirlerde alerji durumu söz konusuysa bu durumda o peynirlerin tüketilmemesi gerekir. Bütün süt ürünlerine alerji söz konusuysa bu durumda süt tüketimi yapılmamalıdır. Alerjik durumlarda doktora gidilmelidir ve verilen ilaçlar düzenli kullanılmalıdır. Alerjik belirtilerin ağır olması durumunda doktor ihmal edilmemelidir.

Peynir Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Süt ürünlerinin tüketiminde alerjik reaksiyonlar devam ediyorsa sadece bebek için değil süt emziren anne için de diyet gereklidir. Anne süt ve süt ürünlerini tüketmemesi gerekir. Annenin ihtiyacı olan kalsiyum, kalsiyum tabletleriyle veya başka besinlerle giderilmelidir.

Alerjik tedavide önemli olan konu alerjiye neden olan maddenin tespit edilmesidir. Sütün kendisi veya peynire katılan katkı maddesi alerjiye neden oluyorsa bu durumda bu ürünler tüketilmemelidir. Hastanelerde cildiye/dermatoloji bölümüne başvurarak uzman doktor muayenesi talep edilmelidir. Yapılan tahlil ve tetkikler sonunda, hastada meydana gelen ve alerjik reaksiyona neden olan maddeler tespit edilir.

Sources


Article information

Author: Cheryl Bell

Last Updated: 1702074122

Views: 916

Rating: 4.4 / 5 (84 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryl Bell

Birthday: 1997-10-25

Address: 260 Deanna Throughway Suite 744, Laurenmouth, ME 80043

Phone: +4047853723438978

Job: Paramedic

Hobby: Embroidery, Tennis, Survival Skills, Playing Chess, Wine Tasting, Beekeeping, Stargazing

Introduction: My name is Cheryl Bell, I am a clever, resolute, irreplaceable, transparent, lively, risk-taking, spirited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.