header banner
Default

Innenfor konflikten mellom gjenger


Diamant Salihu bor på hemmelig adresse. – Hver morgen kjenner jeg hat og frustrasjon.

VIDEO: INNSIDEN: RUSSEKRIGEN
NRK JUŊKÁ

Døgnet rundt følger journalist Diamant Salihu gjengkriminelle i Sverige. Det startet med at han selv ble dømt.

Han ligger inntil sin 17 måneder gamle datter i sengen. Hvor er båten? Hun peker på båten i den fargerike bildeboken. Hvor er dyret? Den minste fingeren i rommet peker på dyret. Det er bare tidlig kveld i Stockholm, men Diamant Salihu er på nippet til å sovne. Men så lyser telefonen opp på nattbordet.

«Nå har det skjedd igjen», står det i meldingen. Diamant Salihu kjenner seg brått ikke trøtt lenger.

Les hele saken med abonnement

Sources


Article information

Author: Robert Williams

Last Updated: 1699306682

Views: 778

Rating: 4.6 / 5 (71 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Robert Williams

Birthday: 2017-12-26

Address: 521 Vasquez Estate Apt. 722, Port Mark, UT 15050

Phone: +4682078912121033

Job: Sales Representative

Hobby: Dancing, Singing, Reading, Tea Brewing, Survival Skills, Quilting, Mountain Climbing

Introduction: My name is Robert Williams, I am a daring, treasured, vivid, sincere, accessible, Determined, artistic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.