header banner
Default

De verkoopdruk van Ethereum bereikt een nieuw laag


Een reusachtige hoeveelheid ethereum (ETH) is afgelopen woensdag weggevloeid vanuit gecentraliseerde cryptobeurzen. Bovendien heeft het totale aanbod van ethereum op de beurzen een historisch dieptepunt bereikt. Al met al zijn deze ontwikkelingen zeer gunstig te noemen voor de ethereum koers. Hoe dit precies in elkaar steekt, komt aan bod in dit artikel.

🎁 Cadeautje: Nederlands bedrijf geeft iedereen deze maand 2 maanden gratis mining Advertentie Rollman Mining

Ethereum investeerders hoopvol

VIDEO: Vitalik's Ethereum!
Coin Bureau Clips

Crypto-analyseplatform Santiment bracht gisteren via een nieuw bericht op X de positieve ontwikkelingen aan het licht. Het schreef dat maar liefst 110.000 ether afgelopen woensdag de beurzen heeft verlaten. Tegen de huidige ethereum koers staat deze enorme stapel gelijk aan meer dan 179 miljoen dollar.

😮 #Ethereum saw about ~110K $ETH ($181M) move off of exchanges Wednesday, the largest outflow day since August 21st. The amount of non-exchange Ethereum now sits at an #AllTimeHigh 115.88M $ETH, while its exchange supply is at its lowest in ~5.5 years. https://t.co/PUOWGt0KS0 pic.twitter.com/u54pp6LZij

— Santiment (@santimentfeed) October 5, 2023

Deze gigantische hoeveelheid was de grootste uitstroom van ethereum sinds 21 augustus. Verder benoemt Santiment dat het aanbod op exchanges momenteel gelijkstaat aan 10,66 miljoen ETH. Tegelijkertijd bevindt 115,88 miljoen ETH zich juist buiten de beurzen.

Het weerspiegelt een uitzonderlijke situatie aangezien het aanbod op de beurzen op zijn laagste punt sinds mei 2018 staat, terwijl het aanbod buiten de beurzen zich juist op een all-time high bevindt.

De ontwikkelingen kunnen doorgaans als bullish worden beschouwd, aangezien het de algehele verkoopdruk van ether in vermindering brengt. Des te minder ether beschikbaar is op de beurzen, des te minder gedumpt kan worden op de markt. In het algemeen worden munten richting beurzen gestuurd vanwege verkoopintenties. Andersom vloeien munten richting eigen wallets om deze voor een lange periode vast te houden.

De situatie bij bitcoin (BTC) wijkt bovendien niet veel af van de nummer twee crypto qua marktkapitalisatie. Glassnode deelde op 2 oktober namelijk dat het exchange-aanbod van bitcoin was gezakt tot een 5-jarig dieptepunt van 5,73 procent.

Ethereum adoptie

VIDEO: "YOU JUST LIED!" Elon Musk to BBC Journalist on Twitter Hate Speech
Altcoin Daily

Afgelopen maandag kan de geschiedenisboeken in voor ethereum. De allereerste op futures gebaseerde Exchange Traded Funds (ETF’s) zijn namelijk gelanceerd. Maar liefst negen stuks debuteerden op de Amerikaanse markt.

De prestaties van de beursfondsen zijn echter flink tegen gevallen. Wat betreft het handelsvolume presteerden de fondsen namelijk ver onder verwachting. Desondanks blijft het natuurlijk een grote stap binnen de algehele adoptie van ’s werelds grootste altcoin.

Deze adoptie werd afgelopen week ook al tot een hoger niveau getild dankzij de Zwitserse investeringsbank UBS die met een investeringsfonds ‘activa uit de echte wereld’ op de Ethereum blockchain zet.

Sources


Article information

Author: Willie Mccarthy

Last Updated: 1698148804

Views: 1021

Rating: 4 / 5 (68 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Willie Mccarthy

Birthday: 1974-11-09

Address: 386 Megan Station Suite 242, Lake Ryan, DE 42561

Phone: +4028502289497371

Job: Robotics Engineer

Hobby: Telescope Building, Chocolate Making, Bowling, Hiking, Surfing, Amateur Radio, Cocktail Mixing

Introduction: My name is Willie Mccarthy, I am a Adventurous, rare, bold, unguarded, receptive, treasured, valuable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.