header banner
Default

Først ved fjerde besøg hos dyrlægen blev det klart, at Tommys hund lider af en smitsom sygdom, hvor mider graver huller i dens hud


København

Først fjerde gang hos dyrlægen stod det klart: Tommys hund er plaget af smitsom sygdom, hvor mider graver gange i huden

Først efter flere måneders frustrationer - ikke mindst for hunden Carlos selv - ved Tommy Byrne, hvad der har plaget hans kæledyr. Foto: Privatfoto

Sygdommen skab har de fleste hørt om, men de færreste forbinder den med bymiljøet i København. Ikke desto mindre har Tommy Byrnes hund Carlos nu fået konstateret skab - muligvis efter et sammenstød med ræven i Enghaveparken.

Annonce

Mest læste

VIDEO: Aflivning af hunde: Sådan foregår det - Se dyrlægen aflive sin egen hund - Trekantens Dyrlæger
Trekantens Dyrlæger (Fredericia Dyrehospital)

Sources


Article information

Author: Donna Stark

Last Updated: 1703052362

Views: 993

Rating: 4.4 / 5 (94 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Donna Stark

Birthday: 1993-09-28

Address: 37736 Timothy Lane Apt. 208, Olsenport, UT 78758

Phone: +3568377483968848

Job: Bank Teller

Hobby: Stargazing, Mountain Climbing, Fishing, Bowling, Survival Skills, Soccer, Web Development

Introduction: My name is Donna Stark, I am a courageous, Determined, spirited, bold, vivid, Precious, ingenious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.